Helene Miller

Rådgiver og instruktør

Helene Miller er mentor og bistår som rådgiver i våre kurs og karriereendringsprogram. Hun har 25 års erfaring som leder, forsikringsmegler og pensjonsrådgiver fra Orkla Finans og Aon Norway. Helene er opptatt av uavhengig og kunnskapsbasert rådgivning.

Helene tilpasser og gjennomfører trenings- og utviklingsprogrammer for organisasjoner, grupper og enkeltpersoner. Programmene inneholder trening i verdibasert kundedialog hvor læring og utvikling forsterkes gjennom systematisk feedback fra deltakerne. Helene bidrar med etablering og utvikling av trenings- og læringskultur i organisasjonen/gruppen.

Helene Miller tilbyr også rådgivning innen pensjon og forsikring til bedriftskunder og individuell pensjons- og forsikringsrådgivning for ansatte og privatpersoner. Hun holder kurs, seminarer og foredrag innen pensjon, sparing, trygd og forsikring.

Helene har gjennomført en rekke individuelle rådgivningssamtaler med ansatte i offentlige foretak og private bedrifter. Økonomisk rådgivning tilbys som en del av vår karriererådgivning. Hun er kunnskapsrik og engasjert og formidler sin kunnskap på tydelig og pedagogisk måte.

Av utdanning har hun Executive Master of Management fra BI med kursene Teamledelse, Ledelse, makt og Mening og Consulting. Hun er Autorisert forsikringsmegler fra ForsikringsMeglerne/Finanstilsynet.

https://www.helenemiller.no/