Kristin Sohlberg

Rådgiver og instruktør

Kristin har 25 års erfaring fra norsk industri/energi og konsulentvirksomhet der hun har hatt stillinger som både linjeleder og prosjektleder. Hun har en bred arbeidsmarkeds- og bransjeforståelse, og har vært mentor og sparringspartner for medarbeidere og ledere på alle nivåer innen privat og offentlig sektor.

Kristin har utdannelse fra Handelshøyskolen BI, med oppdaterte sertifiseringer innen prosjektledelse, herunder PRINCE 2 Foundation og Practitioner, Programstyring (Managing Successful Programs, MSP) og Eierstyring. Hun har i tillegg lederutdannelse på Nivå2 fra Leading Edge.

Hun har flere års erfaring som foredragsholder og motivator med fokus på kartlegging av kompetanse, kommunikasjon og andre sentrale teknikker for å berede veien frem til neste jobb. Hun har bidratt til at hundretalls ressurssterke personer har gjennomført kurs og workshops som har blitt deres springbrett mot neste mål.

De siste årene har Kristin undervist i både Prince2 og høyskolekurs i prosjektledelse i Oslo og Stavanger, med svært gode tilbakemeldinger. Hun er en engasjert formidler som motiveres av å bidra til positiv utvikling og måloppnåelse.