Tone Dietrichson

Rådgiver og instruktør

Tone Dietrichson er billedkunster og utdannet ved Statens Håndverks- og kunstindustriskole. Tone har 7 års erfaring som instruktør/veileder i lederutviklings- og karriereendringsprogram. Hennes metode er å kombinere kunst, kultur med effektive målstyringsmetodikker.

Tones kurs er unike og gir svært gode resultater når målet er å skape holdningsendring og bevisstgjøring av den enkeltes utvikling. Hun er sertifisert instruktør for målstyringsmetodikken Goal Mapping. Gjennom sin formidling av Ibsens persongalleri med overføringsverdi til nåtiden og livene vi lever, berører hun deltakerne på en helt spesiell måte som maner til refleksjon og selvransakelse.

Som avslutning av workshopen, lager den enkelte deltaker sin personlige Goal map/målkart som gir stor nytteverdi. Mange deltakere åpner seg for henne som resultat av forelesningene og hun er yter personlig service og oppfølgning på denne type tilbakemeldinger i kjølvannet av foredragene.

Tone er en etterspurt foredragsholder og har bl.a. NITO, Tekna og Seema AS på sin kundeliste. Fotballtrener Stig Inge Bjørneby har skrevet boken «Løsrivelse» basert på 3 års samarbeide og samtaler i kunstprosjektet SPEIL med Tone Dietrichson.

Eksempel på kurs med Tone: (link til vedlegget)

http://www.tonedietrichson.com/