PENSJON

Hva vet du om pensjon, egentlig?

Pensjonssystemet i privat sektor i Norge ble nytt fra 2021 med innføring av Egen pensjonskonto. Det er lagt opp til at den enkelte i stor grad må ta individuelle valg som påvirker egen pensjonstilværelse. Kvalifiserte valg krever oppdatert kunnskap. Mange opplever at pensjon og forsikring er vanskelig og at de ikke er kvalifisert til å ta gode valg.

God nøytral informasjon og uavhengig rådgivning skaper verdier både for arbeidsgivere og ansatte. Pensjonsekspert Helene Miller har skrevet leksjon 11- PENSJON i vårt nettkurs «Fra jobbsøker til kompetanseselger». Her vil du få mye nyttig informasjon som er viktig bakgrunn når du er i lønnsforhandlinger, der pensjon og forsikringer er en del av pakken.

Dersom du ønsker personlig rådgivning, kan du kontakte Helene Miller direkte.

«Jeg bidrar med individuell veiledning innen pensjon og forsikring. Økt kunnskap gir økt trygghet når beslutninger skal fattes og viktige valg skal tas. Kontakt meg for nærmere avtale og personlig rådgivning.

 

Helene MillerHelene Miller
Uavhengig rådgiver, pensjon og forsikring
E-post: helene@helenemiller.no
Telefon: +47 46 81 70 55

HVA SIER KUNDENE?

«Jeg er veldig glad for at jeg kontaktet deg og at du har gitt meg hjelp til å senke skuldrene med tanke på fremtidig pensjon. Som nevnt, har dette vært noe jeg stadig har skjøvet på, fordi det bare har frembragt ubehag. Nå har jeg fått større innsikt og tilsvarende ro rundt saken.»

Randi

«Undertegnede har hatt gleden av å ha Helene Miller som vår ressursperson innen pensjon og personalforsikring gjennom flere år hos annen arbeidsgiver. Det har vært en utelukkende positiv opplevelse. Helene er meget kompetent innen fagområdet, hun setter seg lett inn i de ulike problemstiller, er oppdatert på muligheter og konsekvenser samt ivaretar både arbeidsgiver og de ansatte på en balansert og god måte. Hennes kunnskap og klokskap har bidratt til gode løsninger for de involverte. Helene kjenner markedet og utviklingstrendene innen pensjon og personalforsikringer godt og har med det også bidratt til at man som arbeidsgiver er i forkant av lovendringer og nødvendige prosesser. Gjennom sine foredrag og presentasjoner har hun evnet å skape både interesse, forståelse og engasjement innen et område som mange ikke har et bevisst forhold til.»

Cecilie, HR leder