Kompetansepakke
Prosjektledelse

Prosjektkompetanse – etterspurt i alle bransjer!

Med en fersk eksamen i prosjektledelse, øker du din attraktivitet i arbeidsmarkedet. Siden en stadig større del av arbeidsoppgaver organiseres i prosjekter, er det et økende behov for prosjektkompetanse på alle nivåer. Selv om du ikke skal bli prosjektleder, vil du garantert komme i berøring med prosjektmiljøer.

Kunnskap om de vanligste prosjektmetodene og innblikk i terminologien vil lette samarbeidet ditt med slike miljøer. Kombinert med den kunnskap og erfaring du har fra før, vil du bli en enda mer tidsriktig ressurs med prosjektkompetanse innabords.

Kursbevis eller studiepoeng

Gjennom vårt samarbeid med Metier OEC Academy og SKEMA Business School, Frankrike kan vi tilby deg et utvalg av e-læringskurs som belyser ulike kunnskapsområder i prosjektledelse.* I denne kompetansepakken fra KarriereAkademiet kan du velge mellom 6 ulike kursmoduler innen prosjektfag. Du kan enkelt bygge videre på din valgte modul og avlegge eksamen som gir studiepoeng med eksamensbevis fra Universitetet SKEMA Business School.

Din karriererådgiver gir deg råd om hvile kursmoduler som kan være mest hensiktsmessig i forhold til dine framtidsplaner.

Fleksibelt

Du har tilgang til nettkurset hvor som helst og når som helst, og dermed kan du legge opp løpet akkurat slik du ønsker. Med nettkurs kan du studere ved siden av vanlig jobb. Det gjør at du får tid til å reflektere ved siden av kursgjennomføringen og får knagger å henge den nye kunnskapen på

Oversikt over hvilke høyskolegodkjente kurs i prosjektledelse du kan velge:

A1: Prosjektledelse – oversikt og innsikt
A2: Prosjektledelse i praksis
A3: Planlegging, oppfølging og styring i prosjekter

Dersom du velger å gjennomføre alle 3 kursmodulene A1, A2 og A3, kan du avlegge eksamen på 15 studiepoengsnivå ved SKEMA Business School, Frankrike (e-læringsbasert på norsk) og bli tildelt Diploma in Project Management. 1 av kursene er inkludert i pakken.

B1: Prosjektorganisering og teamledelse
B2: Kontraktstyring i prosjekt
B3: Styring av prosjektusikkerhet – risiko og muligheter

Dersom du velger å gjennomføre alle 6 modulene, kan du avlegge eksamen på 30 studiepoengsnivå ved SKEMA Business School, Frankrike (e-læringsbasert på norsk) og bli tildelt Advanced Certificate in Project Management

PRIS:

Kun èn av kursmodulene i prosjektledelse er inkludert i Kompetansepakke Prosjektledelse

*Kursmodulene i prosjektutdanningen støtter de internasjonale prosjektmetodene fra
PMI- Project Management Institute og PRINCE2®