Kompetansepakke
Prosjektsertifisering PRINCE2
® Foundation

Med en fersk, internasjonal sertifisering prosjektledelse, øker du din attraktivitet i arbeidsmarkedet.

Prince 2 foundationPRINCE2 (Projects in Controlled Environments) er en anerkjent sertifisering for effektiv prosjektledelse. Metoden er internasjonal, og kan skreddersys og tilpasses de fleste organisasjoner, bransjer og prosjekter.

PRINCE2 kommer opprinnelig fra Storbritannia, hvor metoden er utbredt i både offentlig og privat sektor. Metoden består av en rekke prosesser, temaer og prinsipper.For å sikre en vellykket prosjektgjennomføring, er

PRINCE2 basert på erfaringer fra prosjektsponsorer, prosjektledere, prosjektteam, kursledere og konsulenter fra hele verden. Gjennom metoden skal det finnes en tydelig struktur for ansvar, delegering, myndighet og kommunikasjon. Statens prosjektportal, www.Prosjektveiviseren.no , har lagt PRINCE2-metodikken til grunn.

Gjennom vårt samarbeid med Metier OEC Academy kan vi tilby deg forberedende kurs (e-læring) og sertifiseringseksamen PRINCE2 Foundation.

PRIS:

Består av Basispakken Karriereendringsprogram og e-læringskurs PRINCE2 Foundation