Lederskolen

Opplever du at lederrollen til tider kan være utfordrende? Eller ønsker du å utvikle deg til å bli leder?

Lederskap er et komplekst sett av holdninger, atferd og kompetanse, som tar tid å utvikle. Lederskap er mer som et håndverk enn et yrke, og krever ferdigheter og atferdsmessige egenskaper som utvikles over tid. Lederskap er et valg, og utvikling er en livslang reise som krever engasjement for å vokse helhetlig – i hodet (viten), hjerte (være) og hender (gjøre), for å sikre suksess.

Er du klar for å utvikle deg faglig og personlig? Når du bestiller denne pakken, får du tilgang til Lederskolen som består av følgende e-læringsmoduler:

 1. Ledelse
 2. Selvledelse
 3. Kommunikasjon
 4. Teamledelse
 5. Stressmestring
 6. Sertifiseringstest

Hver modul består av 8 leksjoner. Hver leksjon har tydelige læringsmål, inspirerende video med faglig innhold, teori og en avsluttende test.

Ved bestått på alle leksjoner kan du ta booster-testen, og når alle moduler er bestått får du tilgang til Lederskolens sertifiseringstest.

Alt innhold og tester, inkl sertifiseringstest kan repeteres og brukes som ‘jobbstøtte’.

Hver leksjon står på egne ben og kan tas som enkeltkurs.

Hvert kurs koster kr 3900.- Dersom du velger å gå for sertifisering og hele Lederskolen, koster alle 5 kursene + sertifiseringstest kun kr 14 900.-

Gjennom vårt samarbeid med Svea Finans, kan du avtale avdragsordning.

Du får også rabatt dersom du kombinerer ett eller flere av kursene i Lederskolen med vårt BASIS Karriereendringskurs.

 

Kursmodul 1: Ledelse

Beskrivelse:

I denne kursmodulen har vi sortert og valgt det vi mener er viktige emner innenfor ledelse og lederskap. I kursmodulen ledelse og lederskap har vi som mål å gi deg nyttig kunnskap om ledelse.

Du finner en informasjonsvideo om modulen her.

Viktige læringsmål

 • Hva slags ledelse det er behov for i det 21 århundre
 • Hva som er den viktigste betingelsen for å utvikle lederrollen din
 • Hvordan lederstilen din påvirker teamet ditt
 • Hvordan lederegenskaper og lederskapsfunksjoner utfyller hverandre
 • Hvordan du lager en god møtestruktur
 • Effektive møter
 • Hva medarbeidere trenger for å akseptere og være positive til justeringer og endringer
 • Hvordan du håndterer nødvendige samtaler med større personlig trygghet og styrke
 • Hvorfor har vi visjon og verdier i arbeidslivet?

Tema/innhold

 • Perspektiver på ledelse
 • Menneske først deretter leder’
 • Lederegenskaper og lederstiler
 • Lederskapsfunksjoner og situasjonsbestemt ledelse
 • Gode og effektive møter
 • Utvikling og endringsledelse
 • Den nødvendige samtalen
 • Jakten på visjon og dømmekraft

Kursmodul 2: Selvledelse

Beskrivelse:

I denne kursmodulen vil du lære hvordan våre automatiske mekanismer stort sett velger de enkleste, og dermed nødvendigvis ikke de beste løsningene for oss.  Når vi er bevisst på dette kan selvledelse hjelpe oss til å influere egne tanker, følelser og handlinger for å nå egne mål.

Du finner en informasjonsvideo om modulen her.

Viktige læringsmål

 • Hvordan våre tanker og følelser påvirker oss i hverdagen
 • At du enkelt kan endre måten du tenker på, og dermed hvilke resultater du får
 • At for å lære noe nytt er det viktig å tørre å feile’
 • Hvordan du kan bruke visualisering effektivt i din hverdag
 • Hvordan du kan endre vaner ved å ta bevisste valg
 • Hvordan du setter gode meningsfylte mål

Tema/innhold

 • Hvorfor selvledelse?
 • Hva er selvledelse?
 • Mindsets
 • Tilstander
 • Visualisering
 • Vaner og valg
 • Om å sette gode mål for seg selv og teamet
 • Selvledelse oppsummering og avslutning

Kursmodul 3: Kommunikasjon

Beskrivelse:

I denne kursmodulen vil du lære om det viktige begrepet «kommunikasjon» og belyse utfordringer, fallgruver og strategier for god kommunikasjon. Kommunikasjon er et vidt begrep, og kurset har fokus på sentrale kommunikasjonstemaer.

Du finner en informasjonsvideo om modulen her.

Viktige læringsmål

 • Forståelse for hvilken betydning din evne til kommunikasjon har på resultatene dine
 • Forstå hvilken betydning kroppsspråk har for troverdig kommunikasjon
 • Oversikt over den indre prosessen som foregår når du kommuniserer
 • Bevisstgjøring rundt de ulike sansepreferansene
 • Hva vi mener  med rammer for kommunikasjon?
 • Bli bevisst eget språk
 • Hvordan det å stille gode spørsmål gjør deg til en bedre leder
 • Selvinnsikt – hva du kan  gjøre for å forbedre din kommunikasjon

Tema/innhold

 • Hvorfor være bevisst på kommunikasjon?
 • Hva gjør en leder troverdig?
 • Kommunikasjonsmodellen
 • Sansebasert kommunikasjon
 • Rammer for god kommunikasjon
 • Om å fremstå tydelig uten virusord og generaliseringer
 • Effektive spørsmål
 • Selvransakelse og avslutning

Kursmodul 4: Teamledelse

Beskrivelse:

For å jobbe godt i team, trenger vi kunnskap om hvordan team fungerer. Vi må vite hvilke prosesser som øker prestasjonen, samtidig som vi skaper en gruppe preget av godt samspill og trivsel. Ved å ta denne kursmodulen har vi som mål å gi deg nettopp denne kunnskapen.

Du finner en informasjonsvideo om modulen her.

Viktige læringsmål

 • Hva skiller et team fra en gruppe?
 • Hvordan arbeider du konkret med å skape god teamdynamikk?
 • Lære om menneskers forskjellige kommunikasjonsstiler
 • De viktigste motivasjonsteoriene’
 • Hvilke ferdigheter er viktig for å tilrettelegge for motivasjon?
 • Hvorfor kontinuerlig læring er en avgjørende komponent for gode team
 • Hva er feedback?
 • Hvordan erstatter du fallgruver med beste praksis?

Tema/innhold

 • Team som arbeidsform
 • Et teams utviklingsfaser
 • Spill hverandre gode
 • Motivasjon og behov
 • Motivasjon og mål
 • Kommunikasjon i team
 • God tilbakemeldingskultur
 • Beste praksis fra erfarne teamledere

Kursmodul 5: Stressmestring

Beskrivelse:

I denne kursmodulen vil du lære hva stress er, hvordan det påvirker oss og hva som faktisk skjer i kropp og hjerne når vi stresser. Du blir også kjent med de vanligste symptomene og årsakene ved langvarig stress.

Du vil også lære ulike teknikker og bevisstgjøringsøvelser som vil gjøre deg i stand til å ta kontroll over stresset og skru av stressaktiveringen i kroppen, samt at du vil bli klar over de vanligste fallgruver vi går i når vi ønsker å endre inngrodde vaner og mønstre.

Du finner en informasjonsvideo om modulen her.

Viktige læringsmål

 • Forklare hva stress er og hvordan det kan påvirke oss.
 • Kjenne igjen egne tankefeller
 • Skille de ulike områdene i livet ditt og være bevisst på hvordan de påvirker deg når det gjelder stress.
 • Kjenne igjen symptomer og årsaker til stress
 • Få kunnskap og verktøy for å redusere ditt eget stress og skape en sunnere og mer bærekraftig hverdag.
 • Vite om og kjenne igjen de vanligste fallgruvene mennesker går i når de ønsker å endre noe i eget liv.

Tema/innhold

 • Hva er stress?
 • Symptomer og årsaker
 • Hva skjer i hjernen og i kroppen under stress?
 • Stresshjulet
 • Tankefeller
 • Stressmestring
 • Prioriteringer
 • Påfyll og videre vei
Kjøp nå med