Trygd, pensjon og forsikring
– hva gjør vi i praksis?

Dette kurset gir en innføring i trygdeordninger, pensjon og forsikring. Det gir nødvendig innsikt og kunnskap for å formidle innhold og verdi av pensjonsordninger og forsikringsavtaler for de ansatte. Hvordan skape høyere opplevd verdi og oppnå bedre avkastning for bedriftens investeringer i ansattgoder?

Kursinnhold:

 • Gjennomgang av pensjonsystemet i Norge
  • Folketrygd
  • Tjenestepensjon
  • AFP
  • Egen sparing
 • Gjennomgang av trygde- og forsikringsordninger ved
  • Sykdom, uførhet og død
  • Helse
  • Reise
 • Hva gjør bedriften ved
  • Rekruttering og ansettelser
  • Lønns- og deltidsendringer
  • Sykdom, uførhet og dødsfall
  • Permisjon og permittering
  • Pensjonering
  • Fratredelse

Kursinstruktør: Helene Miller

Læringsmål:

Etter gjennomført kurs har du:

 • Tilegnet deg nødvendig og oppdatert kunnskap innen trygd, pensjon og forsikring
 • Lært å kommunisere verdien av bedriftens pensjons- og forsikringsordninger
 • Tilpasset brukerhåndbok for administrasjon av bedriftens pensjons- og forsikringsordninger
 • Blitt bedre i stand til å fatte beslutninger om ansattgoder for bedriften
 • Styrket din kompetanse som leder/teamleder/prosjektleder

Målgruppe for kurset:

HR Ledere
HR Teamledere
HR ansatte
Enkeltpersoner
Hele grupper der både leder og medarbeidere deltar

Kurset kan skreddersys bedrifter etter nærmere avtale.
Kursinstruktør: Helene Miller

Ikon - tid Ikon - sted Ikon - pris

TID:

STED:

PRIS