Hvordan oppnå sterkere kunderelasjoner
og bedre salgsprosesser

Verdibasert kundedialog

Dette kurset handler om hvordan vi kan skape langsiktige, verdiskapende kunderelasjoner. Salgsprosesser forsterkes når vi setter søkelys på kundens situasjon og behov fremover våre egne produkter og løsninger. Langsiktige kunderelasjoner skapes når vi evner å endre oss fra selgere til rådgivere. Læring og utvikling muliggjøres gjennom systematisk trening og tilbakemeldinger fra kollegaer, ledere og kunder.

Kursinnhold:

 • Metode og rammeverk for verdibasert kundedialog
  • Fra ekspeditør til proaktiv leverandør
  • Fra produktfokus til relasjonsfokus
  • Fra selger til strategisk rådgiver
 • Aktiv lytting og åpne spørsmål
 • Kroppsspråk og kommunikasjon
 • Identifiser effektive vaner og lære av hverandre
 • Trening og rollespill
 • Læring og utvikling i egen organisasjon
  • Hvordan bidra som endringsagent
  • Systematiske tilbakemeldinger, feedback modell

Kursinstruktør: Helene Miller

Læringsmål:

Etter gjennomført kurs har du:

 • Forsterket din evne til å oppnå bedre salgsprosesser og økt kundetilfredshet
 • Blitt oppmerksom på styrken i aktiv lytting
 • Fått et verktøy for kontinuerlig læring gjennom å gi og ta imot feedback
 • Lært å skape økt entusiasme, læring og utvikling blant rådgivere, selgere og ledere
 • Styrket din kompetanse som leder/teamleder/prosjektleder

Målgruppe for kurset:

Ledere
Teamledere
Salgsledere
Kundeteam
Enkeltpersoner

Hele grupper der både leder og medarbeidere deltar.
Kurset kan skreddersys bedrifter etter nærmere avtale.

Meld på 4, betal for 3, ta kontakt for rabatt.

Ikon - tid Ikon - sted Ikon - pris

Arrangeres på forespørsel.