Ibsen som inspirator for økt måloppnåelse:
Hvordan nå ambisiøse mål!

Stadig flere virksomheter bruker kunst og kultur som motivasjonselementer når medarbeidere skal ha påfyll. Det unike med vårt kulturinspirerte kurs, er at deltakerne kommer ut med et målkart som øker bevisstheten rundt måloppnåelse generelt og prosjektmålene spesielt. I tillegg til «Nice to know» får dine medarbeidere også «Need to know».

Den kjente kunstneren Tone Dietrichson har vært foredragsholder i egenutviklingsprogrammer i 6 år med de beste tilbakemeldinger. Inspirasjon, kultur og metodikk for å nå hårete mål er i korthet hva kurset handler om.

Programinnhold:

Tone starter med å gi et dypdykk i Henrik Ibsens psykologiske sjeledrama «Vildanden». Med sin høyst relevante og dagsaktuelle tematikk,  danner dette et spennende og nytt refleksjonsgrunnlag for aktuelle problemstillinger.

Temaer som berøres:

  • Frykt for ikke å være bra nok
  • Selvopptatthet
  • Mangel på kommunikasjon/dårlig kommunikasjon
  • Skjult agenda
  • Kjærlighet og lengsel
  • Skyld, skam, sinne, raseri
  • Frykt for avvisning

Den siste delen av kurset gir innføring i en målkartmetodikk som Tone har utviklet inspirert av «Goal Mapping» by Brian Mayne, som bl.a. brukes av selskaper som Siemens, Coca Cola, British Telecom. Metodikken brukes til all form for måloppnåelse og vekst på de områder den enkelte og virksomheten måtte ønske. Tone og flere i teamet er sertifisert Practitioner Goal Mapping-instruktører.

Dette er et resultatskapende kurs når fokus er kompetanseutvikling og teambuilding

Kursinstruktør: Tone Dietrichson

Læringsmål:

Å gjøre deltakerne konkurransedyktig med mindre stress og større glede samt god innsikt i holdninger, følelser, tanker, relasjons- og handlingsmønster.

Kurset vil gi økt menneskekunnskap som er vesentlig ved konfliktløsning og god kommunikasjon. Målkartmetodikken man også lærer, vil gi effektive synergieffekter til kundens øvrige prosjektmetodikk.

Målgruppe for kurset:

Alle som ønsker inspirasjon og innblikk i effektiv metode for måloppnåelse
Salgsledere og selgere
Ledere og mellomledere
Ledergrupper
Teamledere og teamgrupper
Egner seg som kick off og til motivasjonsdager

Varighet: Skreddersys til virksomheten, kan variere fra 3 timer til 2 dager.

Meld på 4, betal for 3, ta kontakt for rabatt.

Ikon - tid Ikon - sted Ikon - pris

Arrangeres på forespørsel.